Schedule

<< Schedule for Tue Jun 27, 2017 - Mon Jul 3, 2017 >>


Date:


Tue Jun 27, 2017
Class
Instructor
6:30 am - 7:30 am Morning Vinyasa ($10 Drop-In)
9:00 am - 10:15 am Core Flow
10:45 am - 11:30 am Toddler Yoga (ages walkers - 3.5)
12:15 pm - 1:15 pm Lunchtime Vinyasa ($10 Drop-In)
5:45 pm - 7:00 pm Core Flow
7:30 pm - 8:45 pm Prenatal Yoga

Wed Jun 28, 2017
Class
Instructor
6:30 am - 7:30 am Morning Vinyasa ($10 Drop-In)
9:00 am - 10:15 am Vinyasa
12:15 pm - 1:15 pm Lunchtime Yin Yoga ($10 Drop-In)
5:45 pm - 7:00 pm Vinyasa
7:30 pm - 8:45 pm Vinyasa

Thu Jun 29, 2017
Class
Instructor
6:30 am - 7:30 am Morning Vinyasa ($10 Drop-In)
9:00 am - 10:15 am Core Flow
10:30 am - 11:30 am Baby and Me (6 weeks - non-walkers)
12:15 pm - 1:15 pm Lunchtime Vinyasa ($10 Drop-In)
5:45 pm - 7:00 pm Vinyasa
7:30 pm - 8:45 pm FUNdamentals

Fri Jun 30, 2017
Class
Instructor
9:00 am - 10:15 am Vinyasa
12:15 pm - 1:15 pm Lunchtime Vinyasa ($10 Drop-In)
5:45 pm - 7:00 pm Vinyasa

Sat Jul 1, 2017
Class
Instructor
9:00 am - 10:15 am Core Flow
10:45 am - 12:00 pm Prenatal Yoga
2:00 pm - 3:15 pm $5-CASH ONLY Vinyasa
4:00 pm - 5:30 pm Vinyasa

Sun Jul 2, 2017
Class
Instructor
9:00 am - 10:15 am Prenatal Yoga
10:45 am - 12:15 pm Vinyasa
2:00 pm - 3:15 pm $5-CASH ONLY Vinyasa
4:00 pm - 5:15 pm Vinyasa
6:00 pm - 7:30 pm Candlelit Yin Yoga

Mon Jul 3, 2017
Class
Instructor
6:30 am - 7:30 am Morning Vinyasa ($10 Drop-In)
9:00 am - 10:15 am Vinyasa
12:15 pm - 1:15 pm Lunchtime Vinyasa ($10 Drop-In)
5:45 pm - 7:00 pm Vinyasa
Class Cancelled
7:30 pm - 8:45 pm FUNdamentals
Class Cancelled